Thursday, September 24, 2020

Hiểu Về Nền Tảng Tài Chính Của Doanh Nghiệp

Sở hữu cổ phiếu cũng đồng nghĩa với việc sở hữu một phần của công ty và cùng nhau chia sẻ lợi...
More

  Bài viết mới nhất

  Những cặp tiền tệ tốt nhất trong Forex để giao dịch

  Kể tên một thị trường không bao giờ đóng cửa trong tuần làm việc, có khối lượng giao dịch lớn nhất thế...

  Sàn chứng khoán ảo: Công cụ hữu ích cho người mới bắt đầu

  Có lẽ lý do lớn nhất giữ chân chúng ta lại khỏi quyết định tham giao vào thị trường chứng khoán có...

  Tất cả những gì bạn nên biết về hệ thống đánh giá tín dụng cá nhân

  Hãy tìm hiểu những thông tin gì được thể hiện trong bản báo cáo tín dụng cá nhân, điểm số tín dụng...

  5 Quan Niệm Sai Lầm về Tiền Bạc mà Bạn Không Cần Làm Theo

  Quản lý tiền bạc của bản thân đôi khi sẽ khiến bạn cảm thấy như đứng giữa ngã năm đường vậy, phân vân nên...

  Thu nhập từ quỹ tương hỗ

  - Advertisement -

  Lời giới thiệu

  - Advertisement -

  Các nhà đầu tư vào quỹ tương hỗ có thể nhận được lợi nhuận từ nhiều các khác nhau – lãi suất, cổ tức, thặng dư vốn (lợi nhuận từ chênh lệch giá) – tất cả những chi tiết trên sẽ được bàn luận trong bài viết này. 

  Khi bạn đầu tư vào các quỹ tương hỗ bạn sẽ nhận được phần phân phối lợi nhuận của quỹ dưới dạng cổ tức. Bạn có thể lựa chọn nhận phần phân chia cổ tức này thường xuyên hoặc bạn có lựa chọn ủy quyền để họ giữ lại phần cổ tức này và tái đầu tư vào cổ phiếu bổ sung của quỹ giúp bạn. Bạn chỉ có thể nhận được các nguồn lợi nhuận khác khi bạn bán lại chứng chỉ quỹ của mình.

  Cổ tức của quỹ có thể đại điện cho việc phân phối tiền lãi và cổ tức từ các tài sản do quỹ của bạn nắm giữ hoặc từ việc họ bán tài sản trong danh mục hoặc đơn giản là họ nhận lại được tiền gốc (trong trường hợp quỹ đầu tư trái phiếu). Hiểu được những nguồn phân phối lợi nhuận khác nhau và cách chúng được tạo ra là rất quan trọng để bạn có thể theo dõi hiệu suất đầu tư của quỹ cũng như có những con số báo cáo chính xác nhất về những nguồn thu nhập mà bạn sẽ phải trả thuế.

  Phân phối lợi nhuận từ quỹ tương hỗ

  Khi mà các nhà đầu tư nói rằng các quỹ tương hỗ đang tạo ra lợi nhuận cho họ nghĩa là họ đang đề cập đến thu nhập từ chứng khoán và các công cụ tài chính khác nằm trong danh mục đầu tư mà quỹ đó đang nắm giữ. Một quỹ tương hỗ là một công ty đầu tư sử dụng tiền đầu tư từ các nhà đầu tư để đầu tư vào một danh mục chứng khoán. Quỹ tạo ra lợi nhuận khi mà các tài sản nằm trong danh mục tạo ra lợi nhuận. Khi một cổ phiếu riêng lẻ tạo ra thu nhập từ cổ tức hoặc khi mà các trái phiếu trong danh mục thực thiện chi trả tiền lại thì quỹ sẽ chuyển các khoản thu nhập đó cho các cổ đông của mình. Khi một quỹ bán chứng khoán để kiếm lợi nhuận nó cũng sẽ chuyển bất kỳ lợi nhuận nào cho các cổ đông của mình. Miễn là bạn sở hữu chứng chỉ quỹ thì bạn có quyền để nhận được các khoản phân phối lợi nhuận này. 

   Một vài điều bạn nên biết

  • Một quỹ tương hỗ “kiếm” tiền khi các chứng khoán nằm trong danh mục đầu tư của nó kiếm được tiền.

  Bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ quỹ thông qua hai cách thức: khi mà quỹ phân phối lợi nhuận từ cổ tức và tiền lãi cho bạn hoặc khi bạn bán lại chứng chỉ quỹ lại cho quỹ với mức giá cao hơn so với số tiền bạn bỏ ra ban đầu.

  Phân phối cổ tức

  Cổ tức thông thường hoặc cổ tức thu nhập là thu nhập từ quỹ tương hỗ được phân phối cho các cổ đông từ cổ tức lãi hoặc cổ phiếu mà một quỹ tương hỗ nhận được từ việc nắm giữ.  Các quỹ trả các khoản cổ tức này hàng tháng hàng quý hoặc nửa năm.

  Cổ tức từ cổ phiếu hoặc thu nhập từ tiền lãi trái phiếu chính là những nguồn thu nhập chính mà quỹ sẽ phân phối lại cho các cổ đông của mình. Mỗi quỹ sẽ có những quy định riêng về thời điểm và tần suất chi trả cổ tức cho các cổ đông của mình. 

  Bạn nên biết

  • Các quỹ tương hỗ trả cổ tức dựa trên cổ tức hoặc tiền lãi kiếm được từ việc nắm giữ chứng khoán của họ.
  • Các quỹ tương hỗ có thể phân phối lợi nhuận chênh lệch từ việc bán tài sản nằm trong danh mục của mình.

  Về cổ tức

  Các quỹ mà có mục tiêu tạo ra thu nhập ổn định cho các cổ đông của họ sẽ đầu tư chủ yếu vào trái phiếu các cổ phiếu chi trả cổ tức thường xuyên như cổ phiếu ưu đãi hoặc các cổ phiếu của các công ty có lịch sử chi trả cổ tức đều đặn hàng năm. 

  Các bạn nên lưu ý rằng cổ tức mà các bạn nhận được từ quỹ tương hỗ sẽ bị đánh thuế bình thường theo quy định của Pháp luật. 

  Lợi nhuận từ chênh lệch giá vốn

  Khi một quỹ tương hỗ bán cổ phần nắm giữ của mình với lợi nhuận nó có thể chuyển khoản lợi nhuận này cho các cổ đông của mình dưới dạng cổ tức lãi vốn.  Cổ tức lãi vốn thường xuyên xảy ra vào cuối năm tại nhiều quỹ. Bạn sẽ bị đánh thuế ở mức ngắn hạn hoặc lãi suất dài hạn tùy thuộc vào thời gian quỹ nắm giữ cổ phiếu.

  Khi một quỹ tương hỗ bán tài sản trong danh mục của mình và tạo ra lợi nhuận thì quỹ có thể quyết định phân phối khoản lợi nhuận này cho các cổ đông của mình dưới dại cổ tức thặng dư vốn. Thông thường bạn sẽ nhận thấy các quỹ thường hay phân phối phần lợi nhuận thặng dư này vào thời điểm cuối năm. Khoản thuế bạn phải đóng sẽ tùy thuộc vào thời điểm bạn nhận được phần phân chia lợi nhuận cũng như thời gian mà quỹ nắm giữ các tài sản đó. 

  Ngay sau khi quỹ thực hiện một đợt thanh toán như vậy, các quỹ sẽ thông báo cho các cổ đông về việc chi trả cổ tức. Thông báo sẽ nêu rõ giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên mỗi chứng chỉ quỹ hoặc nếu là cổ tức từ việc thặng dư vốn thì họ cũng sẽ mô tả rõ cho các nhà đầu tư về yếu tố lợi nhuận ngắn hạn hay dài hạn tùy thuộc vào tính chất và thời gian nắm giữ các tài sản trong danh mục vừa được bán ra thị trường. 

  Lợi nhuận thặng dư vốn 

  Một khoản lãi hay lỗ trên vốn sẽ liên quan đến sự thay đổi giá trị tài sản ròng (NAV) của một quỹ tương hỗ. 

  Một vài điều bạn nên nắm được

  • Lãi và lỗ vốn được thực hiện khi bạn bán cổ phiếu đã tăng hoặc giảm giá trị.

  Lợi nhuận thặng dư vốn được tạo ra như thế nào

  Bạn sẽ kiếm được lợi nhuận thặng du vốn từ quỹ tương hỗ mà bạn nắm giữ khi mà bạn bán lại chứng chỉ quỹ lại cho quỹ đó khi mà giá trị tài sản của họ tăng lên so với thời điểm bạn mua chứng chỉ quỹ. Chính xác hơn là chứng chỉ quỹ sẽ tạo ra lợi nhuận thặng dư khi mà giá của nó tăng lên so với giá vốn bạn bỏ ra để sở hữu nó. Nếu như bạn mua chứng chỉ quỹ XYZ với giá là 12,000đ một chứng chỉ quỹ và sau 6 tháng bạn bán lại được với mức giá 15,000đ một chứng chỉ quỹ thì bạn đã nhận được 3,000đ lợi nhuận thặng dư trên mỗi một chứng chỉ quỹ. Điều quan trọng bạn cần ghi nhớ bạn chỉ có thể nhận được lợi nhuận thặng dư khi và chỉ khi bán bạn lại chứng chỉ quỹ đó. Trong khi bạn còn nắm giữ thì con số lợi nhuận chỉ là con số thể hiện trên giấy tờ mà thôi. Chính vì vậy bạn sẽ chỉ phải nộp thuế khi mà bạn bán lại chứng chỉ quỹ và tạo ra lợi nhuận. 

  Thua lỗ

  Bạn phải chịu thua lỗ khi mà bạn bán lại chứng chỉ quỹ với giá thấp hơn giá bạn đã phải bỏ ra ban đâu. Như vậy thua lỗ không được tính là thu nhập nhưng bạn có thể khai báo để nhận được giảm trừ thuế thu nhập cho mình. 

  Tổng mức lợi nhuận từ quỹ tương hỗ

  Ví một quỹ tương hỗ có thể phân phối lợi nhuận cho các cổ đông qua nhiều phương thức khác nhau, vậy bạn phải làm gì để đánh giá được hiệu suất đầu tư của quỹ đó?

  Tổng mức lợi nhuận (total return) là gì?

  Tổng mức lợi nhuận là con số tổng mức tăng trưởng tài sản của quỹ. Nó sẽ bao gồm tăng trưởng về lợi nhuận thặng dư (thua lỗ) của giá trị tài sản ròng và thu nhập hiện tại (cá khoản cổ tức và lãi nhận được từ tài sản nắm giữ). Dưới đây là ví dụ minh họa:

  This image has an empty alt attribute; its file name is ta2.jpg

  Bởi vì tổn thất hay thua lỗ vẫn sẽ được tính vào tổng mức lợi nhuận cho nên bạn có thể thấy con số này được thể hiện dưới dạng con số âm (màu đỏ) cho dù quỹ vẫn nhận được lợi nhuận từ cổ tức và tiền lãi.

  This image has an empty alt attribute; its file name is ta3.jpg

  Con số tổng mức lợi nhuận được thể hiện như thế nào?

  Các quỹ thường thể hiện con số tổng mức lợi nhuận dưới dạng phần trăm. Điều này khiến cho nó trở nên dễ dàng để có thể so sanh với hiệu suất đầu tư của các quỹ khác. VÍ dụ nếu một quỹ đạt được mức tăng trưởng giá trị tài sản là 10% cho một năm nhất định và nó có thể tỷ lệ cổ tức (dividend yield) là 6% thì tổng lợi nhuận của quỹ sẽ là 16%. Nếu như mà một quỹ có mức tăng trưởng giá trị tài sản thấp hơn tỷ lệ cổ tức thì chứng tỏ là quỹ đang trải qua thua lỗ. Trong trường hợp này giá trị tài sản ròng của quỹ đó sẽ giảm. Ví dụ giả sử bạn đang đầu tư vào quỹ ABC với tỷ lệ cổ tức là 10% nhưng tổng mức tăng trưởng lợi nhuận của cả quỹ chỉ đạt 2% (tức là giá trị tài sản giảm đi 8%) thì lúc này giá trị tài sản ròng của quỹ cũng đã giảm tới 8%.

  Khái niệm tổng mức lợi nhuận mang lại cho các nhà đầu tư một cơ sở để xác định giá trị thực mà họ đang được nhận từ các quỹ tương hỗ mà họ đang nắm giữ, cũng nhưng là một con số để họ có thể sử dụng để so sánh giữa các quỹ với nhau. 

  Hoàn vốn từ quỹ tương hỗ (Return on capital)

  Không phải tất cả những gì bạn nhận được từ quỹ tương hỗ đều là lợi nhuận. Đôi lúc quỹ sẽ đơn giản là hoàn trả lại vốn cho bạn. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi bạn vẫn chưa hề bán chứng chỉ quỹ của họ. 

  Vậy hoàn vốn là gì?

  Hoàn vốn đơn giản là số tiền mà quỹ quyết định hoàn trả lại cho bạn dựa trên số vốn đầu tư ban đầu của bạn. 

  Tại sao họ lại làm như vậy?

  Việc thực hiện hoàn trả có thể do nhiều lý do. Các nhà quản lý quỹ có thể nhận thấy rằng quỹ đang sở hữu lượng tiền mặt dư thừa quá nhiều vì vậy việc hoàn trả (phân phối) lại nó cho các cổ đông sẽ giúp làm giảm giá trị tài sản ròng của quỹ và điều này có thể giúp thu hút thêm nhiều các nhà đầu tư mới bởi vì NAV lúc này là thấp hơn. 

  Việc hoàn trả vốn làm giảm tỷ lệ sở hữu của các đổ đông hiện tại. Việc hoàn trả vốn là không bị đánh thuế như thu nhập bởi vì nó không phải là lợi nhuận kiến được từ danh mục tài sản. Tuy nhiên, việc làm giảm tỷ lệ sở hữu có thể tạo ra mức lợi nhuận thặng dư cao hơn khi và chứng chỉ quỹ được các nhà đầu tư bán lại. 

  Tái đầu tư cổ tức

  Nếu như bạn đang nắm giữ chứng chỉ quỹ của một quỹ mà họ đang chuẩn bị phân phối lợi nhuận từ cổ tức và lợi nhuận thặng dư thì bạn sẽ có hai lựa chọn: nhận về tiền mặt hay tiếp tục tái đầu tư?

  Một vài thông tin thú vị

  • Một số nhà đầu tư thích nhận cổ tức của họ ngay lập tức.
  • Các nhà đầu tư muốn thấy tiền của họ tăng lên theo thời gian thường thích tái đầu tư cổ tức của họ.
  • Tái đầu tư mang lại lợi thế “nâng” mức đầu tư cơ sở của bạn (vốn ban đầu)

  Bạn có quyền lựa chọn tái đầu tư toàn bộ thu nhập từ cổ tức của mình

  Nhà đầu tư không bắt buộc phải nhận về tiền mặt từ cổ tức phân phối của mình. Thay vào đó họ có thể tái đầu tư ngược lại vào quỹ đó. Các nhà đầu tư có thể thiết lập các kế hoạch tái đầu tư tự động như vậy với công ty quản lý quỹ. Bạn có thể liên lạc với công ty đó bắt cứ lúc nào để hỏi về cách xác nhận việc tái đầu tư tự động hoặc thông thường việc này sẽ được thông qua khi họp đại hội cổ đông. 

  Hầu hết các quỹ không tính phí cho dịch vụ này. Bạn có thể tìm hiểu lại trên bản cáo bạch của quỹ để xem liệu có bất cứ chi phí nào cho một kế hoạch tái đầu tư như vậy hay không. Ngay sau khi quỹ thực hiện việc tái đầu tư, họ sẽ thông báo đến từng khách hàng với một bản tuyên bố yêu cầu xác nhận. Bản tuyên bố sẽ ghi rõ số tiền mà quỹ quyết định phân phối, số tiền họ đã tái đầu tư, các tài sản được mua thêm và con số về tổng số chứng chỉ quỹ mà nhà đầu tư sẽ nhận được tại thời điểm sau khi việc tái đầu tư đã được hoàn tất. 

  Lợi ích của việc tái đầu tư cổ tức

  Các nhà đầu tư thích nhận được thu nhập bằng tiền mặt thường xuyên sẽ có xu hướng nhận về cổ tức. Các nhà đầu tư khác mà họ hiểu về lợi ích của “lợi nhuận kép” và muốn tạo ra tăng trưởng dài hạn cho tài sản của mình sẽ chọn phương án tái đầu tư cổ tức. Theo thời gian cổ tức tái đầu tư sẽ bổ sung đáng kể vào giá trị tài sản của nhà đầu tư bởi lợi ích của “lợi nhuận kép”. Bạn nên lưu ý rằng cho dù bạn có quyết định tái đầu tư thì bạn vẫn sẽ phải đóng thuế thu nhập cho số tiền bạn nhận được đó. 

  Tái đầu tư có thể giúp cho giá trị của khoản đầu tư ban đầu của bạn tăng lên nhanh hơn và lớn hơn theo thời gian. Trừ khi bạn thật sự cần thu nhập đó cho các mục tiêu cần thiết, bạn sẽ muốn suy nghĩ thật nghiêm túc về việc tái đầu tư cổ tức của mình vào quỹ. 

  Lời kết

  Như vậy là có hai cách cơ bản để bạn nhận được thu nhập từ một quỹ tương hỗ đó là từ cổ tức phân phối trong thời gian bạn nắm giữ hoặc lợi nhuận thặng dư khi bạn bán lại chứng chỉ quỹ cho quỹ đó. 

  Cổ tức có thể được nhận bằng tiền mặt hoặc bạn có thể chọn tái đầu tư ngược lại vào quỹ đó để nhận thêm chứng chỉ quỹ. 

  Để tính toán ra được con số tổng mức lợi nhuận từ chứng chỉ quỹ mà bạn đang nắm giữ, bạn lấy con số tỷ lệ cổ tức với thay đổi của giá trị tài sản ròng (NAV) theo tỷ lệ phần trăm. 

  Cuối cùng, lợi nhuận bạn nhận được từ việc bán lại chứng chỉ quỹ có thể bị đánh thuế ở mức thấp nếu như bạn giữ nó đủ dài. 

  - Advertisement -

  Latest Posts

  Những cặp tiền tệ tốt nhất trong Forex để giao dịch

  Kể tên một thị trường không bao giờ đóng cửa trong tuần làm việc, có khối lượng giao dịch lớn nhất thế...

  Sàn chứng khoán ảo: Công cụ hữu ích cho người mới bắt đầu

  Có lẽ lý do lớn nhất giữ chân chúng ta lại khỏi quyết định tham giao vào thị trường chứng khoán có...

  Tất cả những gì bạn nên biết về hệ thống đánh giá tín dụng cá nhân

  Hãy tìm hiểu những thông tin gì được thể hiện trong bản báo cáo tín dụng cá nhân, điểm số tín dụng...

  5 Quan Niệm Sai Lầm về Tiền Bạc mà Bạn Không Cần Làm Theo

  Quản lý tiền bạc của bản thân đôi khi sẽ khiến bạn cảm thấy như đứng giữa ngã năm đường vậy, phân vân nên...

  Stay in touch

  To be updated with all the latest news, offers and special announcements.