Friday, October 23, 2020

Hiểu Về Nền Tảng Tài Chính Của Doanh Nghiệp

Sở hữu cổ phiếu cũng đồng nghĩa với việc sở hữu một phần của công ty và cùng nhau chia sẻ lợi...
More
  Home Đầu Tư 101 Trái Phiếu

  Trái Phiếu

  Mọi thứ bạn cần biết trước khi đầu tư trái phiếu

  Trái phiếu là một loại chứng khoán nợ (Debt Securities). Người vay nợ phát hành trái phiếu để huy động tiền từ...

  Trái Phiếu Và Tài Sản Đảm Bảo

  Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn sự khác nhau giữa trái phiếu có tài sản đảm bảo và trái...

  Giới Thiệu Về Quá Trình Phát Hành Trái Phiếu Doanh Nghiệp

  Bài viết này sẽ giới thiệu sơ qua đến cho các bạn về quá trình mà trái phiếu được phát hành ra...

  Chiến lược đầu tư trái phiếu Immunization

  Lời giới thiệu Nếu như bạn muốn bảo vệ danh mục đầu tư trái phiếu của mình khỏi ảnh...

  Giới thiệu về chỉ số đáo hạn bình quân (Duration)

  Thời gian đáo hạn bình quân của trái phiếu là một thuật ngữ khác biệt hoàn toàn với thời hạn của trái...

  Trái phiếu và lãi suất hiện hành

  Bài viết này sẽ chỉ cho các bạn điều gì sẽ xảy ra với giá của trái phiếu nếu lãi suất Ngân...